WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI
TORA EKOLOJİK ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mahallesi Rıhtım Caddesi No: 53 C-12 Beyoğlu, Istanbul
GALATA V. D. 8550422280 VERGİ NO
t: +90(212) 240 66 95
e: info@waka-mono.com
waka-mono.com

ALICI
Adı/Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Varsa Ünvanı: ......
Adresi :
Varsa Vergi Dairesi:
Vergi No:
Telefon: ......,
E-posta: .....

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.waka-mono.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine web sitesinde ve/veya sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.waka-mono.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından ............. tarihinde elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail olarak gönderilmiştir.

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu .......... adresinde ............'a teslim edilecektir. 

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, herhangi bir nedenle veya ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapılınca teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren malı 3 (Üç) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 2 (iki) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir. Ayrıca www.waka-mono.com sitesinde yer alan, WAKAMONO markası başta olmak üzere tüm marka, patent, ürün ve hizmetlerin bilgi ve görsel malzemeleri açısından 556 Sayılı Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 551 Sayılı Patentlerin Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Haksız Rekabetin Önlenmesine dair mevzuat hükümleri uyarınca sair tüm hakları saklıdır. Alıcı, işbu web sitesinden yaptığı alışveriş kapsamında kullanılan her türlü marka, fotoğraf, bilgi ve görsel malzemenin SATICI’ya veya söz konusu markanın, fotoğrafın, bilgi ve belgenin tescil sahibine ait olduğunu, bu bilgi ve malzemeleri saklı tutacağını, başka yerde hiçbir amaçla kullanmayacağını ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti ise 10 (on) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, ifa süresi dolmadan bu durumu alıcıya bildirir. Bu durumda ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.waka-mono.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. 

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Yurtdışı banka kartlarına yapılan satışlarda dönüşüm nedeni ile tutar farklılıkları oluşabilmektedir.

MADDE 10- VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. 

MADDE 11- ÖDEME PLANI

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 12- CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya yazılı bildirim, faks, e-posta veya 0212 240 66 95 telefon numarasından bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 13. md. hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.waka-mono.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve malın kendisinin, içeriğinin denenirken hiçbir hasar görmemiş olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının Satıcıya iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmet Satıcı tarafından iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır. 

MADDE 13- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hasar görmüş ve orijinalliği bozulmuş mallardır.  

MADDE 14- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde, alıcı veya kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak her türlü masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan her türlü zarar ve ziyanını ödemeyi de kabul ve taahhüt eder.

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Alıcının ve Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI : TORA EKOLOJİK ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ALICI :
Adi Soyadı : ......
Tarih : ......